Escola intergada /school would second


r/ch/first plant 1/200

cobertura/covering1/200

1/50 Entrada da escola/input of the school